About
Dolgion's terms and conditions
Долгион платформыг ямар ч арьс өнгө, үндэс угсаа, шашин шүтлэг, хөгжлийн бэрхшээл, хүйс, настай хүн ашиглах боломжтой юм.
1. Every one of you can deliver your inner minds to others through video.
REPORT

Dolgion дээр хэрхэн Нийтийн удирдамжийг зөрчсөн контентуудыг мэдээллэх вэ?
Та зөрчилтэй “Хэрэглэгч” болон “Контент”-ийг бидэнд мэдээллэж болно.
Нийтийн удирдамжийг зөрчсөн контентуудад доорх нь орно.

1. Садар самуун сурталчилсан контентыг мэдээллэх.
2. Аюултай зүйлс харуулсан контентыг мэдээллэх.
3. Зохиогчийн эрх зөрчигдсөн бол мэдээллэх.
4. Үзэн ядалт, доромжлол агуулсан контент болон хэрэглэгчийг мэдээллэх.
5. Спам эсвэл ташаа цуурхал агуулсан контент болон тарааж буй хэрэглэгчийг мэдээллэх.
6. Хүчирхийлэл сурталчилсан контент болон хэрэглэгчийг мэдээллэх.
7. Хувь хүний нэр хүндэд халдсан контент болон хэрэглэгчийг мэдээллэх.
8. Хүүхдийн эрхэд халдсан бол мэдээллэх.
AND THEN

4. You can taboo it
#Dolgion